Kronborggade 5

Sted:
Kronborggade 5

Opgave:
Indretning af 2 tagboliger på tørreloft

Kunde:
Herlev Stillads ApS

Rolle:
Projektledelse

År:
2002-03