Hvorfor byggerådgivning?

Byggerådgivning har værdi

Spadestik Byg ApS er specialister i byggerådgivning. Vores kunder er typisk bygherrer, investorer eller den kommende lejer i byggeriet. Du kan vælge at trække os ind i dit byggeprojekt på et hvilket som helst tidspunkt. Alle erfaringer viser dog, at det er en god idé at bruge byggerådgiveren tidligst muligt.

Byggerådgiveren skaber værdi og besparelser, og han forebygger og forhindrer problemer. På den måde får du både et bedre resultat, en skarpere byggeproces og en forsikring mod problemer på kort såvel som langt sigt. Opstår de alligevel, tager vi tyren ved hornene.

Dit udbytte af kompetent byggerådgivning

Hvert eneste punkt er potentielt kilde til ærgrelser, tvister og ikke mindst omkostninger, hvis det ikke er helt på plads og afklaret.

Derfor har byggerådgivning værdi – uanset om du er gammel og garvet eller ny i branchen.

Og det betaler sig at få en specialist med på holdet så tidligt, det overhovedet er muligt. Afhængigt af, hvor tidligt i processen, byggerådgiveren træder ind i projektet, giver han værdi ved:

 • at hjælpe dig med kravspecifikation og materialevalg.
 • at udforme kontrakten med entreprenør, bygherre og/eller udlejer.
 • at hjælpe med relevante ansøgninger og godkendelser i det offentlige system.
 • at sikre dig, at du får nøjagtigt det, der står i din kontrakt.
 • at overvåge, at entreprenøren overholder alle bygningsregulativer, lokalplaner og sikkerhedsmæssige forskrifter.
 • at deltage i den løbende kommunikation med entreprenøren, så du kan være sikker på, at alt er forventningsafstemt og i forstår aftalerne på samme måde.
 • at følge op på alle aftaler.
 • at deltage i byggemøder som din repræsentant.
 • at sikre, at alle aftaler foreligger skriftligt og entydigt, så der ikke kan blive fortolkningsmæssige uoverensstemmelser senere.
 • at deltage i afleveringsforretningen.
 • at følge op på eventuelle mangler og fejl i byggeriet.
 • At deltage i et- og femårsgennemgang af projektet sammen med dig.