Torvebyen

Sted:
Torvebyen, Køge

Opgave: Opførelse af ny bydel, hvor der CF Pedersens trælasthandel tidligere lå. Vi opførte 5000 kvm. erhverv (butik og kontor), 100 boliger og 6000 kvm. P-kælder.

Kunde: Becker & Nielsen

Rolle: Bygherrerådgiver på etape 1, Construction management på etape 2 og 3.

År: 2007-14