Esthersvej 38A & B

Sted:
Esthersvej 38 A & B, 2900 Hellerup

Opgave:
Nyopførelse af dobbelthus i 3 plan med kælder

Kunde:
Esthersvej 40 ApS

Rolle:
Construction Management

År:
År 2020-21